Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Treść

Praca dla Ratowników WOPR

Praca dla Ratowników WOPR

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2020. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Zmiany w egzaminach recertyfikacji KPP

Z dniem 31 grudnia 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pojawiło się w nim kilka zmian, ale dla Nas, ratowników WOPR, najistotniejszą wprowadzoną zmianę zawarto w § 4 w ust.2 pkt 2, który stanowi, że do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu, może przystąpić osoba, posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust.1, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa wart. 15 ust.1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem. Oznacza to, że do egzaminu z recertyfikacji KPP można przystąpić jedynie w ostatnich 3 miesiącach przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Osoby które stracą ważność zaświadczenia, będą musiały odbyć pełny kurs KPP na nowo.

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów nadchodzącego Nowego 2020 roku, wszystkim ratownikom, członkom i sympatykom a także osobom które wspierają naszą działalność, składa Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR

W dniu 14 grudnia 2019r. w Remizie OSP w Łosiu odbyło się V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. W zebraniu udział wzięło 21 członków Gorlickiego WOPR. Przewodniczącym zebrania wybrany został Prezes Daniel Korzeń. Członkowie Walnego Zebrania zatwierdzili porządek obrad oraz regulamin zebrania, dokonali również wyboru członków do prac w Komisjach: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Daniel Korzeń...

Komunikat GWOPR

Drodzy Ratownicy, Członkowie Gorlickiego WOPR, ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na V Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Informację taką można wysyłać na adres email: wopr.gorlice@interia.pl do 10 grudnia b.r.

Zawiadomienie o V Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków GWOPR

Zawiadomienie o V Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków GWOPR

Zarząd Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Klimkówce, zgodnie z §20 ust. 3 Statutu Gorlickiego WOPR, zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Remizie OSP w Łosiu odbędzie się V Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. Porządek obrad dostępny jest po kliknięciu w tytuł artykułu.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2019 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 10000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie WOPR w roku 2019 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 55 000PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto rozbudowa monitoringu, systemu łączności, zakup i remont sprzętu wzmocniła mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a rozbudowa systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.

52416