Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Treść

Sezon 2022 czas zacząć

W dniu 15 czerwca 2022 na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów przez ratowników Gorlickiego WOPR. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, za pomoc w przygotowaniu sprzętu i uruchomieniu bazy. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Dawid Obrzut. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2022. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce. Składka członkowska za rok 2022 wynosi 70 zł.

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

Informujemy, że w dniach 25 czerwiec - 1 lipiec 2022r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w zakładce Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 25 - 27 czerwca 2022r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w zakładce Kursy i Szkolenia

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Członkom oraz Sympatykom Gorlickiego WOPR życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Praca dla ratowników WOPR

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2022. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ponadto poszukujemy również ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim tj. lipiec-sierpień 2022. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2022 Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów! Prezes Daniel Korzeń wraz z Zarządem.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2021 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 20.200,00 PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie WOPR w roku 2021 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 40.000 PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR min. poprzez zakup nowego pomostu pływającego-kostkowego. Realizacja zadania publicznego usprawniła działanie systemu ratownictwa wodnego, zwiększyła bezpieczeństwo i świadomość osób przebywających na terenie działania Gorlickiego WOPR poprzez profesjonalne reagowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia podczas akcji ratowniczych. Naprawa wraz czyszczeniem i konserwacją kamer i rejestratora monitoringu wizyjnego podniosła mobilność Gorlickich ratowników i zminimalizowały czas reakcji jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

52415