Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Informacja o GWOPR

Treść

Informacja o Gorlickim Wodnych Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym w tekście łatwym do czytania i
zrozumienia
Stanica Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to jeden budynek.
Budynek znajduje się w miejscowości Klimkówka.
Pracują w nich ludzie, którzy udzielają pomocy osobom poszkodowanym na obszarze
działania Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Te działania są bardzo ważne, bo mogą uratować życie.
Gorlickie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zajmuje się innymi:

udzielaniem pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone zostały na

  • niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
  • przyjmowaniem zgłoszeń o wypadkach lub zagrożeniu,
  • poszukiwaniem osób zaginionych na obszarze wodnym,
  • udzieleniem profesjonalnej pomocy przedmedycznej,
  • ewakuację osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Główna siedziba Gorlickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego to budynek w Klimkówce – Stanica GWOPR 38-312 Ropa.
Tutaj możesz uzyskać informację i pomoc.
Wystarczy wejść do budynku i podejść do pokoju na końcu korytarza po lewej stronie.
Nazywa się Dyżurka.
Tu powiesz jaką chcesz otrzymać pomoc.
Dowiesz się, jak można Ci pomóc.
Stanica jest otwarta w sezonie od 15.06 do 15.09 24 h/7.
Budynek Stanicy jest jedynym budynkiem w tej lokalizacji.
Jeśli masz problemy z chodzeniem i chcesz przyjechać autem, przed wejściem do Stanicy jest
oznaczone miejsce do zaparkowania.
Aby uzyskać pomoc nie trzeba przychodzić do Stanicy.
Możesz napisać zwykły list lub przesłać e-mail. Adres pocztowy to:
Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stanica WOPR w Klimkówce, 38-312 Ropa.

Adres e-mail to:
wopr.gorlice@interia.pl
Możesz skontaktować się telefonicznie:
Numer telefonu to: 789 112 101
Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem, także możesz załatwić
wszystkie swoje sprawy. Poinformuj ich o Twoich problemach ze wzrokiem i powiedz jak
można Ci pomóc. Osoba dyżurująca pomorze Ci.
Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do budynku.

53216