Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Treść

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

Informujemy, że w dniach 24 - 30 czerwca 2023r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w zakładce Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 24 - 26 czerwca 2023r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w zakładce Kursy i Szkolenia

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Członkom oraz Sympatykom Gorlickiego WOPR życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Praca dla ratowników WOPR

Praca dla ratowników WOPR

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2023. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ponadto poszukujemy również ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim tj. lipiec-sierpień 2023. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń wraz z Zarządem.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2022 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 25.000,00 PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego."

Podsumowanie sezonu 2022

Podsumowanie sezonu 2022

W dniu 10 września 2022r. na Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się, tradycyjne podsumowanie sezonu Gorlickiego WOPR 2022. W tym ważnym dniu, zaszczycili nas Swoją obecnością m.in: Pani Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP, Pan mł.bryg. mgr inż. Piotr Ostrowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach, Pan asp. sztab. Krzysztof Brach - Naczelnik Wydziału Sztab Policji w Gorlicach, Pan Karol Górski Wójt Gminy Ropa, Pan Zdzisław Niezgoda - Dyrektor GOK w Ropie, Funkcjonariusze Posterunku Wodnego Policji w Klimkówce, ratownicy i członkowie GWOPR. Był to kolejny a zarazem 12 sezon z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 4 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 198 patroli jeziora łodziami GWOPR, oraz 17 wspólnie z funkcjonariuszami z Sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce. W sumie 39 członków przepracowało społecznie razem ponad 1720 godzin. Gorlickie WOPR przeprowadził szkolenia w miesiącu czerwcu na stopień ‘’Młodszy ratownik WOPR’’- które ukończyło 2 osoby, Ratownik Wodny 4 osoby. Te osoby zasiliły szeregi GWOPR. Według Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w sezonie letnim lipiec/sierpień 2022 r na Stanicy w Klimkówce wypoczywało około 30 tyś osób. Najbardziej aktywni członkowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie WOPR w 2022 roku zrealizowało zadanie publiczne „Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w kwocie 40.000,00 PLN. Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR min. w jednolite ubiory dla ratowników, zakup nowego wyposażenia serwisowego do naprawy i konserwacji sprzętu ratowniczego, zakup paliwa eksploatacyjnego do środków transportu. Realizacja zadania publicznego usprawniła działanie systemu ratownictwa wodnego, zwiększyła bezpieczeństwo i świadomość osób przebywających na terenie działania Gorlickiego WOPR poprzez profesjonalne reagowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia podczas akcji ratowniczych. W zadaniu publicznym uwzględniono osoby ze szczególnymi potrzebami. Zakupiony został domofon, pętla indukcyjną, tablice informacyjne w alfabecie Braille’a oraz dostosowano stronę do standardów dostępności. Rozbudowa istniejącego pomostu kostkowego, naprawa wraz czyszczeniem i konserwacją kamery i rejestratora monitoringu wizyjnego podniosła mobilność Gorlickich ratowników i zminimalizowały czas reakcji jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

53216