Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Treść

Podsumowanie sezonu 2019

Podsumowanie sezonu 2019

W dniu 14 września 2019 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2019. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach Pan insp. Krzysztof Tybor, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan bryg. Krzysztof Gładysz oraz Sekretarz Gminy Ropa Pan Janusz Konior. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny a zarazem szósty rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 3 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 169 patroli jeziora, 35 służb na łodzi Policji wspólnie z funkcjonariuszami sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce, 52 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 2168 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Komunikat Zarządu Gorlickiego WOPR

Komunikat Zarządu Gorlickiego WOPR

W dniu 13 lipca b.r. na Stanicy wodnej w Klimkówce odbyło się XI posiedzenie Zarządu Gorlickiego WOPR podczas którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków Gorlickiego WOPR z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 24 miesięcy. W artykule dostępny pełny wykaz numerów legitymacji skreślonych z listy członków Gorlickiego WOPR.

Nowi młodsi ratownicy WOPR

Nowi młodsi ratownicy WOPR

W dniu 26 czerwca br.na Stanicy WOPR w Klimkówce zakończył się kurs na stopień "Młodszy ratownik WOPR". Celem tego krótkiego ale jednocześnie intensywnego kursu jest m.in., zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania technik w ratownictwie wodnym. Młodzi adepci sztuki ratownictwa wodnego kształcili umiejętności m.in z pływania, holowania oraz ewakuacji osoby zagrożonej z wody. Nie zabrakło również technik z samoratownictwa. Kurs ukończyły 4 osoby, które następnie złożyły uroczyste ślubowanie ratownika WOPR. Gratulujemy!

Dzień Ratownika WOPR

Dzień Ratownika WOPR

Z okazji Dnia Ratownika WOPR, samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR życzy Daniel Korzeń Prezes Gorlickiego WOPR.

Sezon 2019 rozpoczęty!

Sezon 2019 rozpoczęty!

W dniu 15 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce rozpoczęto pełnienie dyżurów. Jak co roku, uruchomienie naszej bazy poprzedza ogrom pracy do wykonania. Za pomoc i zaangażowanie dziękujemy takim osobom jak: Daniel Korzeń, Katarzyna Kowalska,Julia Kuryło, Natalia Grzywacz, Michał Sarkowicz oraz Mateusz Kłapacz. Stanowisko bosmana objęła kol. ratownik wodny Natalia Grzywacz. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2019. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.

Ubezpieczenia OC i NNW dla ratowników WOPR

Drodzy Ratownicy! To już czwarta edycja PROGRAMU UBEZPIECZENIA PZU DLA RATOWNIKÓW! Przypominamy wszystkim Ratownikom Wodnym o przystąpieniu do ogólnokrajowego Programu Ubezpieczenia NNW+OC opracowanego na zasadach wyłączności we współpracy z renomowanym Ubezpieczycielem PZU SA. Program wynegocjował Zarząd Główny WOPR – informacja o ubezpieczeniu znajduje się na stronie ZGWOPR. Polisę ubezpieczeniową można zakupić online na stronie www Agenta PZU - https://wopr.salvavita.pl/ , w stacjonarnej Agencji PZU składka będzie wyższa, a zakres ubezpieczenia uboższy! Oferujemy najlepsze na rynku ubezpieczenie NW+OC dla Ratowników Wodnych dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno pod względem zakresu jak i ceny!

Szkolenie Ratownik Wodny MSW

Informujemy, że w dniach 24 - 30 czerwca 2019r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszy Ratownik WOPR

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 24 - 26 czerwca 2019r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

52416