Przejdź do treści
top_1
top_2
top_3
top_4
Przejdź do stopki

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Treść

Praca dla ratowników WOPR

Praca dla ratowników WOPR

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2023. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ponadto poszukujemy również ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - kąpielisko. Praca w sezonie letnim tj. lipiec-sierpień 2023. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń wraz z Zarządem.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2022 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 25.000,00 PLN, zgodnie z umową o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego."

Podsumowanie sezonu 2022

Podsumowanie sezonu 2022

W dniu 10 września 2022r. na Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się, tradycyjne podsumowanie sezonu Gorlickiego WOPR 2022. W tym ważnym dniu, zaszczycili nas Swoją obecnością m.in: Pani Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP, Pan mł.bryg. mgr inż. Piotr Ostrowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach, Pan asp. sztab. Krzysztof Brach - Naczelnik Wydziału Sztab Policji w Gorlicach, Pan Karol Górski Wójt Gminy Ropa, Pan Zdzisław Niezgoda - Dyrektor GOK w Ropie, Funkcjonariusze Posterunku Wodnego Policji w Klimkówce, ratownicy i członkowie GWOPR. Był to kolejny a zarazem 12 sezon z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem Klimkowskim. Ratownicy GWOPR brali udział w 4 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 198 patroli jeziora łodziami GWOPR, oraz 17 wspólnie z funkcjonariuszami z Sezonowego Posterunku Policji w Klimkówce. W sumie 39 członków przepracowało społecznie razem ponad 1720 godzin. Gorlickie WOPR przeprowadził szkolenia w miesiącu czerwcu na stopień ‘’Młodszy ratownik WOPR’’- które ukończyło 2 osoby, Ratownik Wodny 4 osoby. Te osoby zasiliły szeregi GWOPR. Według Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w sezonie letnim lipiec/sierpień 2022 r na Stanicy w Klimkówce wypoczywało około 30 tyś osób. Najbardziej aktywni członkowie otrzymali nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Komunikat GWOPR

Komunikat GWOPR

Gorlickie WOPR w 2022 roku zrealizowało zadanie publiczne „Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w kwocie 40.000,00 PLN. Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR min. w jednolite ubiory dla ratowników, zakup nowego wyposażenia serwisowego do naprawy i konserwacji sprzętu ratowniczego, zakup paliwa eksploatacyjnego do środków transportu. Realizacja zadania publicznego usprawniła działanie systemu ratownictwa wodnego, zwiększyła bezpieczeństwo i świadomość osób przebywających na terenie działania Gorlickiego WOPR poprzez profesjonalne reagowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia podczas akcji ratowniczych. W zadaniu publicznym uwzględniono osoby ze szczególnymi potrzebami. Zakupiony został domofon, pętla indukcyjną, tablice informacyjne w alfabecie Braille’a oraz dostosowano stronę do standardów dostępności. Rozbudowa istniejącego pomostu kostkowego, naprawa wraz czyszczeniem i konserwacją kamery i rejestratora monitoringu wizyjnego podniosła mobilność Gorlickich ratowników i zminimalizowały czas reakcji jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia.

Warsztaty dla członków MDP OSP Korczyna

Warsztaty dla członków MDP OSP Korczyna

W dniu 17 sierpnia 2022r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyły się warsztaty dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Korczyna, które przeprowadzili ratownicy Mateusz Kłapacz oraz Rafał Ginalski. W warsztatach uczestniczyło 9 osób. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z ratownictwa wodnego a w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia m.in. z posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczym, wykonania bezpiecznego skoku do wody oraz technik holowania osób w wodzie.

"Bezpieczeństwo-Zabawa-Nauka" czyli piknik służb nad Klimkówką

"Bezpieczeństwo-Zabawa-Nauka" - pod takim hasłem w dniu 17 lipca 2022 na terenie stanicy WOPR w Klimkówce, odbył się tegoroczny Policyjny Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Ratownicy Gorlickiego WOPR aktywnie włączyli się w akcję i w specjalnej strefie opowiadano o szeroko pojętym bezpieczeństwie nad wodą oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy. W pikniku udział brali także przedstawiciele Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Gorlic oraz sekcji nurków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gorlicach, członkami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka, pracownikami Nadleśnictwa Łosie i Nadleśnictwa Golice oraz druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie.

Zakończenie kursów na młodszego ratownika oraz ratownika wodnego MSW

Zakończenie kursów na młodszego ratownika oraz ratownika wodnego MSW

Na przełomie czerwca i lipca Gorlickie WOPR przeprowadziło szkolenia na stopień młodszy ratownik WOPR oraz ratownik wodny MSW. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę min. z pierwszej pomocy, holowaniem, obsługi sprzętu ratowniczego, jak również udzielania pomocy osobie tonącej. Całość szkolenia zakończyła się egzaminem na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce, który w dniu 27.06.2022 zaliczyły 2 osoby uzyskując stopień młodszego ratownika WOPR, natomiast w dniu 2.07.2022 4 osoby, uzyskując uprawnienia ratownika wodnego MSW. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

52416