Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce - praca

15.12.2017

Gorlickie WOPR poszukuje kandydatów na stanowisko Bosman Stanicy Wodnej w Klimkówce. Praca w okresie 15 czerwiec - 15 wrzesień 2018. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, patent sternik motorowodny lub stermotorzysta żeglugi śródlądowej oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Praca dla Ratowników WOPR

07.12.2017

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - miejsce wyznaczone do kąpieli. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2018. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tj: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Komunikat Gorlickiego WOPR

21.11.2017

Osoby, które składały wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR, prosimy o odbiór w/w karty u Prezesa Daniela Korzenia, na krytej pływalni w Gorlicach. Prosimy o wcześniejszy kontakt na nr. 501-440-924

Konferencja o bezpieczeństwie z udziałem Ministra Błaszczaka

28.10.2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wziął udział w konferencji pod hasłem „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej”, która odbyła się w Gorlicach. - Polska jest krajem bezpiecznym i pokazaliśmy to m.in. podczas Światowych Dni Młodzieży – mówił minister Mariusz Błaszczak. - Obowiązuje zasada zero tolerancji dla łamania prawa, bo prawo ma być drogowskazem, a wszyscy obywatele mają być równi wobec prawa. (Czytaj więcej...)

Prelekcje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu

24.10.2017

W dniu 24.10.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu odbyły się prelekcje z pierwszej pomocy obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa własnego, wzywania pomocy, BLS i AED. Dodatkowo zaprezentowany został sprzęt Gorlickiego WOPR do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zajęcia przebiegły z podziałem na cztery grupy wiekowe tj. klasy 1-3 oraz 4-6, a także dzieci w wieku przedszkolnym maluchy i starszaki. Pokaz przeprowadzili Michał Sarkowicz oraz Rafał Ginalski.

Zakończenie sezonu 2017

20.09.2017

W dniu 15 września b.r na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2017. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Wójt Gminy Ropa Pan Jan Morańda, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach Pan insp.Krzysztof Tybor. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli różnych firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem. Ratownicy GWOPR brali udział w 9 zaprotokołowanych interwencjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie lub zdrowie osób wypoczywających nad zalewem. Wykonanych zostało 269 patroli jeziora, 63 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 4408 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce. Zdjęcia z uroczystości dostępne w zakładce Galeria.

Komunikat GWOPR

20.09.2017

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2017 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 12000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Komunikat GWOPR

20.09.2017

Gorlickie WOPR w roku 2017 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,w kwocie 60 000PLN, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto zakup monitoringu wzmocnił mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a zakup systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.