Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Rozpoczęcie sezonu 2011
27.10.2014 | Aktualności
W dniu 15 czerwca 2011r Gorlickie WOPR rozpoczęło kolejny sezon nad jeziorem w Klimkówce. W tym roku stanowisko bosmana objął kol. mł.instruktor WOPR Michał Sarkowicz. W galerii można zobaczyć zdjęcia z wodowania pomostu i łodzi motorowych.
Zakończenie kursów MR WOPR i R WOPR
10.10.2014 | Aktualności
W dniu 14.08.2010 na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce, zakończył się kurs, na stopnie Młodszy Ratownik WOPR oraz Ratownik WOPR. W kursie uczestniczyło 7 osób, w tym 2 na stopień MR WOPR i 5 na stopień R WOPR. Egzamin końcowy zaliczyli wszyscy kursanci. Kurs prowadzili instruktorzy WOPR: Daniel Korzeń i Bogdan Szydłowski.
Szkolenie z udziałem śmigłowca
27.10.2014 | Aktualności
W dniu 20 lipca 2010r na obszarze jeziora Klimkówka, zostały przeprowadzone ćwiczenia z udziałem śmigłowca, w którym brali udział: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gorlickie WOPR.