Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

IV Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR

18.12.2014

W dniu 13 grudnia 2014r. w Remizie OPS w Łosiu odbyło się IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. W zebraniu udział wzięło 31 członków Gorlickiego WOPR. Przewodniczącym zebrania wybrany został Prezes Daniel Korzeń. Członkowie Walnego Zebrania zatrwierdzili porządek obrad oraz regulamin zebrania, dokonali również wyboru członków do prac w Komisjach: Mandatowej, Statutowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Daniel Korzeń...

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Warszawie

12.12.2014

W dniu 22 listopada 2014 roku odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR, który miał na celu wybór nowego Prezesa WOPR i nowego Zarządu. W wyniku wyborów na stanowisko Prezesa WOPR został wybrany Stanisław Gicewicz (warmińsko – mazurskie)... (czytaj więcej, kliknij na temat artykułu)

Komunikat GWOPR

23.11.2014

W celach organizacyjnych bardzo proszę osoby, które otrzymały zaproszenia na IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR, które odbędzie się 13 grudnia 2014r. w Remizie OSP w Łosiu o godzinie 10:00 o potwierdzenie udziału w zebraniu na email: wopr.gorlice@interia.pl lub sms na nr: 501 440 924.

Zawiadomienie o IV Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków GWOPR

20.11.2014

Zarząd Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Klimkówce, zgodnie z §20 ust. 3 Statutu Gorlickiego WOPR, zawiadamia, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Remizie OSP w Łosiu odbędzie się IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR.

Samochód terenowy dla Gorlickiego WOPR

20.11.2014

Po długich staraniach Zarządu Gorlickiego WOPR, udało się zakupić samochód terenowy Mercedes . Pojazd ten wykorzystywany będzie do transportu ratowników oraz sprzętu ratunkowego będącego na wyposażeniu naszej organizacji. Zakup zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2014r.

Szkolenie z podstaw ratownictwa wodnego dla MDP OSP Ropa

20.11.2014

Dnia 27 sierpnia 2013 roku na wodach zalewu Klimkówka odbyło się szkolenie z podstaw ratownictwa wodnego. W szkoleniu wzięli udział młodzi adepci ratownictwa z MDP OSP w Ropie. Pomimo kiepskiej pogody wody zalewu były dosyć „ciepłe” i udało się zrealizować program szkolenia. W ramach zajęć druhowie nauczyli się posługiwać podręcznym sprzętem ratunkowym: koła ratunkowe, rzutki, kamizelki asekuracyjne, zapoznali się z budową łodzi wiosłowej oraz technikami wiosłowania. „Ochotnicy” mogli zanurzyć się we wodzie i zaznać orzeźwiającej kąpieli w Klimkówce:) Okazało się, że wiosłowanie łodzią wcale nie jest takie proste jak by się mogło wydawać ale druhowie podeszli do tematu bardzo poważnie. Szkolenie poprowadzili : Prezes Gorlickiego WOPR kolega Daniel Korzeń, ratownicy Gorlickiego WOPR: kolega Michał Sarkowicz oraz Rafał Ginalski. Po zakończeniu ćwiczeń młodzież ogrzała się przy ognisku i posiliła pyszną kiełbaską.

Szkolenie dla Straży Pożarnej

20.11.2014

W dniach 15 - 17 lipca br. Gorlickie WOPR zorganizowało szkolenie dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, oraz druchów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kobylanki, Dominikowic i Ropy. Szkolenie odbyło się na terenie Stanicy Wodnej w Klimkówce, a tematyka szkolenia obejmowała zasady posługiwania się sprzętem ratunkowym tj. rzutki i pasy ratownicze, a także sposoby i techniki podejmowania poszkodowanego z wody przy użyciu deski ortopedycznej. Omówione zostały również elementy postępowania w przypadku wywróconej żaglówki, podczas których, strażacy ćwiczyli wpływanie pod pokład wywróconej łodzi. Szkolenie prowadzili: instruktor WOPR Daniel Korzeń, mł. instruktor WOPR Michał Sarkowicz,oraz ratownicy WOPR Rafał Ginalski i Artur Stafiej.

Odbiór zaświadczeń

20.11.2014

Ratownicy uczestniczący w szkoleniu ratowników wodnych w dniach 24 lipca - 1 sierpnia 2013 roku (etap III), mogą już odebrać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747). Zaświadczenia dostępne są u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.