Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Praca dla ratowników WOPR

05.01.2015

Osoby zainteresowane pracą w sezonie letnim 2015, w Miejscu Wyznaczonym Do Kąpieli, nad jeziorem w Klimkówce, proszone są o kontakt pod nr. tel. 501-440-924

Nowa strona Zarządu Głównego WOPR

05.01.2015

Informujemy, że oficjalna strona internetowa nowego Zarządu Głównego WOPR, wybranego podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w Warszawie w dniu 22 listopada 2014 roku znajduje się pod adresem: www.zgwopr.pl

Komunikat GWOPR

03.01.2015

Gorlickie WOPR informuje, że można już opłacać składkę członkowską WOPR na rok 2015. Opłaty można dokonać u p. Prezesa Daniela Korzenia na krytej pływalni w Gorlicach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr: 501 440 924

IV Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR

18.12.2014

W dniu 13 grudnia 2014r. w Remizie OPS w Łosiu odbyło się IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. W zebraniu udział wzięło 31 członków Gorlickiego WOPR. Przewodniczącym zebrania wybrany został Prezes Daniel Korzeń. Członkowie Walnego Zebrania zatrwierdzili porządek obrad oraz regulamin zebrania, dokonali również wyboru członków do prac w Komisjach: Mandatowej, Statutowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Daniel Korzeń...

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Warszawie

12.12.2014

W dniu 22 listopada 2014 roku odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR, który miał na celu wybór nowego Prezesa WOPR i nowego Zarządu. W wyniku wyborów na stanowisko Prezesa WOPR został wybrany Stanisław Gicewicz (warmińsko – mazurskie)... (czytaj więcej, kliknij na temat artykułu)

Komunikat GWOPR

23.11.2014

W celach organizacyjnych bardzo proszę osoby, które otrzymały zaproszenia na IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR, które odbędzie się 13 grudnia 2014r. w Remizie OSP w Łosiu o godzinie 10:00 o potwierdzenie udziału w zebraniu na email: wopr.gorlice@interia.pl lub sms na nr: 501 440 924.

Zawiadomienie o IV Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków GWOPR

20.11.2014

Zarząd Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Klimkówce, zgodnie z §20 ust. 3 Statutu Gorlickiego WOPR, zawiadamia, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Remizie OSP w Łosiu odbędzie się IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR.

Samochód terenowy dla Gorlickiego WOPR

20.11.2014

Po długich staraniach Zarządu Gorlickiego WOPR, udało się zakupić samochód terenowy Mercedes . Pojazd ten wykorzystywany będzie do transportu ratowników oraz sprzętu ratunkowego będącego na wyposażeniu naszej organizacji. Zakup zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2014r.