Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komunikat GWOPR

04.10.2016

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2016 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 15000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Zakończenie kursów Ratownika WOPR

16.09.2016

W dniu 12 lipca 2016 roku zakończony został kurs ratowników WOPR w którym uczestniczyło łącznie 12 osób. Stopień Młodszego Ratownika WOPR uzyskało 7 osób, pozostałe 5 osób ukończyło pełne szkolenie zakończone egzaminem w dniu 13.07.2016, uzyskując tym samym uprawnienia ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku Decyzją nr 6/12 Prezesa WOPR z dnia 8 września 2012 r. przy pozytywnej opinii Prezydium ZG WOPR. Gratulujemy!

Ubezpieczenia OC i NNW dla ratowników WOPR

30.06.2016

Z nadchodzącym sezonem letnim rozszerzamy ofertę ubezpieczeń dla ratowników wodnych (a wkrótce i innych pokrewnych nam profesji) oraz szkoleń realizowanych przez jednostki WOPR. Obecny program ubezpieczeń oprócz wariantu podstawowego obejmującego ubezpieczenie w czasie pracy (jak w latach ubiegłych), został rozszerzony o możliwość ochrony także w czasie drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (tj. 365 dni w roku). Do wyboru są również liczne warianty sumy ubezpieczenia zarówno OC jak i NNW, które można dowolnie wybierać. Cała procedura związana z zawarciem przedmiotowego ubezpieczenia została maksymalnie ograniczona i zamieszczona na stronie internetowej http://wopr.salvavita.pl/. Proponujemy przeczytać ofertę oraz załączone dokumenty, a następnie, nie wychodząc z domu lub wykorzystując swój „smart/i – phone”, można w czasie krótszym niż dojazd karetki na kąpielisko (sprawdzone: 8 minut wraz z rejestracją do systemu) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. (źródło:zgwopr.pl)

Dzień Ratownika

30.06.2016

Z okazji Dnia Ratownika Wodnego samych udanych interwencji i akcji, powodzenia, sukcesów, satysfakcji i uznania społecznego oraz wszelkiej pomyślności ratownikom, instruktorom, działaczom - wszystkim członkom WOPR. Życzy Prezes Gorlickiego WOPR.

Uwaga, zmiana terminu kursu KPP

17.06.2016

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs recertyfikacyjny odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2016 (piątek, sobota), a kurs pełny KPP odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2016.

Rozpoczęcie sezonu 2016, zmiana numeru ratunkowego!

15.06.2016

W dniu 14 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce, nastąpiło rozpoczęcie sezonu. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Tomasz Krupa. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2016. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce. Z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana numeru ratunkowego, nowy numer: 789 112 101

Komunikat Gorlickiego WOPR

28.05.2016

Osoby, które składały wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR, prosimy o odbiór w/w karty u Prezesa Daniela Korzenia, na krytej pływalni w Gorlicach. Prosimy o wcześniejszy kontakt na nr. 501-440-924

Szkolenie Ratowników Wodnych

25.05.2016

Informujemy, że w dniach 6 - 12 lipca 2016r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny