Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Uwaga, zmiana terminu kursu KPP

17.06.2016

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs recertyfikacyjny odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2016 (piątek, sobota), a kurs pełny KPP odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2016.

Rozpoczęcie sezonu 2016, zmiana numeru ratunkowego!

15.06.2016

W dniu 14 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce, nastąpiło rozpoczęcie sezonu. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Tomasz Krupa. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2016. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego, zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce. Z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana numeru ratunkowego, nowy numer: 789 112 101

Komunikat Gorlickiego WOPR

28.05.2016

Osoby, które składały wniosek o wydanie Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR, prosimy o odbiór w/w karty u Prezesa Daniela Korzenia, na krytej pływalni w Gorlicach. Prosimy o wcześniejszy kontakt na nr. 501-440-924

Szkolenie Ratowników Wodnych

25.05.2016

Informujemy, że w dniach 6 - 12 lipca 2016r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszego Ratownika WOPR

25.05.2016

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 6 - 8 lipca 2016r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

25.05.2016

Informujemy, że na Stanicy WOPR w Klimkówce w dniach 21-25 czerwca 2016r. odbędzie się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz w dniach 24 - 25 czerwca 2016r. kurs Unifikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego celem jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zgodny z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. - art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Kwalifikowana Pierwsza Pomoc.

Życzenia Wielkanocne

24.03.2016

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim Członkom oraz sympatykom Gorlickiego WOPR, najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Prezes Daniel Korzeń.

Praca dla ratowników WOPR

08.02.2016

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - Miejsce wyznaczone do kąpieli. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2016. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl