Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

NIK skontroluje basen w Bochni

11.03.2015

Najwyższa Izba Kontroli dokona kontroli basenu w Bochni, w związku ze skróceniem niecki basenowej o 4cm. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem gdzie poznacie powody skracania niecek basenowych jak i oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. (Linki wewnątrz wiadomości)

Kurs instruktora sportu o specjalizacji Pływanie

06.03.2015

Kurs prowadzony będzie w formie weekendowej a planowany czas rozpoczęcia kursu to 11/12 kwiecień. Koszt uczestnictwa w kursie instruktora sportu o specjalizacji pływanie, (część ogólna i część specjalistyczna), wynosi 1600 PLN (5 weekendów) lub 1500 PLN (3 weekendy). Warunkiem zapisania na kurs jest wpłata zaliczki w wysokości 300 PLN do końca marca 2015. Kurs przewiduje 80 godzin zajęć z czego 30 godzin składa się na część ogólną, a 50 godzin na część specjalistyczną. Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min. 15 osobowej grupy. Wymagania dotyczące kursu to: wykształcenie min. średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie, 2 zdjęcia formatu 3,5x4,5cm, ubezpieczenie NNW, karta zgłoszeniowa. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje). Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 517 175 186 lub poprzez priv na facebooku Karolina Szczepańska-Połeć

Bezpieczne ferie - bezpieczna woda

29.01.2015

Rozpoczęły się ferie zimowe, pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, ścieków wodnych, ujścia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. Niebezpieczeństwa załamania się lodu nasilają się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu w okresie mrozów zwiastuje trzeszczenie lodu. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną akcji Bezpieczna woda, zawierającą informacje o bezpiecznym przebywaniu nad wodą, co zrobić w sytuacji, gdy załamie się pod nami lód oraz kiedy będziesz świadkiem wypadku na lodzie...

Oświadczenie Zarządu Głównego

28.01.2015

W dniu 10 stycznia 2015 roku w siedzibie ZG WOPR odbyło się drugie posiedzenie Zarządu Głównego X kadencji. Na posiedzeniu uporządkowano i wydano oświadczenie dotyczące nadawanych przez WOPR uprawnieniach ratowników wodnych przed wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych...

Praca dla ratowników WOPR

05.01.2015

Osoby zainteresowane pracą w sezonie letnim 2015, w Miejscu Wyznaczonym Do Kąpieli, nad jeziorem w Klimkówce, proszone są o kontakt pod nr. tel. 501-440-924

Nowa strona Zarządu Głównego WOPR

05.01.2015

Informujemy, że oficjalna strona internetowa nowego Zarządu Głównego WOPR, wybranego podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego WOPR w Warszawie w dniu 22 listopada 2014 roku znajduje się pod adresem: www.zgwopr.pl

Komunikat GWOPR

03.01.2015

Gorlickie WOPR informuje, że można już opłacać składkę członkowską WOPR na rok 2015. Opłaty można dokonać u p. Prezesa Daniela Korzenia na krytej pływalni w Gorlicach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr: 501 440 924

IV Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR

18.12.2014

W dniu 13 grudnia 2014r. w Remizie OPS w Łosiu odbyło się IV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Gorlickiego WOPR. W zebraniu udział wzięło 31 członków Gorlickiego WOPR. Przewodniczącym zebrania wybrany został Prezes Daniel Korzeń. Członkowie Walnego Zebrania zatrwierdzili porządek obrad oraz regulamin zebrania, dokonali również wyboru członków do prac w Komisjach: Mandatowej, Statutowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Daniel Korzeń...