Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Praca dla Ratowników WOPR

05.02.2017

Poszukujemy ratowników chętnych do pracy nad jeziorem w Klimkówce - Miejsce wyznaczone do kąpieli. Praca w sezonie letnim - lipiec, sierpień 2017. Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych: ratownik wodny śródlądowy (WOPR) lub ratownik wodny MSW, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym oraz ważny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: wopr.gorlice@interia.pl

Życzenia Świąteczne

22.12.2016

Najlepsze życzenia, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów nadchodzącego Nowego 2017 roku, wszystkim członkom, ratownikom a także osobom które wspierają naszą działalność, składa Prezes Gorlickiego WOPR Daniel Korzeń.

Komunikat Gorlickiego WOPR

26.10.2016

Gorlickie WOPR w roku 2016 było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zgodnie z zadaniem publicznym "Utrzymanie Gotowości Ratowniczej na terenie Powiatu Gorlickiego". Środki te umożliwiły doposażenie Gorlickiego WOPR w wyposażenie osobiste ratowników oraz zakup jednolitych ubiorów. Pozwoliło to w pełni profesjonalnie reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców, podczas akcji ratowniczych, jak również polepszyło bezpieczeństwo własne ratowników udzielających pomocy oraz wizerunek członków Gorlickiego WOPR. Ponadto zakup monitoringu wzmocnił mobilność Gorlickich ratowników i skróciło czas jaki jest potrzebny do udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą życia bądź zdrowia, a zakup systemu alarmowego w całkowity sposób zabezpieczył sprzęt Gorlickiego WOPR w czasie sezonu przed dewastacja oraz uszkodzeniami.

Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej

25.10.2016

W dniu 11 października b.r na obiekcie zapory wodnej w Klimkówce odbyło się spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach projektu IV Jesienne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych z cyklu - Poznam, spróbuję, zrobię pt. „Woda – wielka tajemnica życia”. Spotkanie odbyło się na prośbę Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Rodzina" z Gorlic które poprowadzili Michał Sarkowicz i Rafał Ginalski. Poniżej zamieszczamy list z podziękowaniami od Stowarzyszenia "Rodzina" "Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Rodzina” w Gorlicach serdecznie dziękuje za spotkanie Państwa przedstawicieli z osobami niepełnosprawnymi – uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach projektu IV Jesienne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych z cyklu - Poznam, spróbuję, zrobię pt. „Woda – wielka tajemnica życia”. Prelekcja i pokaz w scenerii Zapory Wodnej w Klimkówce wzbudziły duże zainteresowanie naszych podopiecznych przybliżając im problematykę działalności WOPR i zadań ratowników oraz specyfikę ich pracy. Szczególne wrażenie zrobiła prezentacja sprzętu pływackiego i ratowniczego, budząc wiele pytań i komentarzy. Mamy nadzieję, że przekazane zasady bezpieczeństwa obowiązujące każdego w kontakcie z wodą, stały się cenną lekcją w kształtowaniu racjonalnych i bezpiecznych zachowań. Wyrażając ogromny szacunek dla codziennej pracy GWOPR, mamy nadzieję na dalszą owocną z Państwem współpracę."

Komunikat GWOPR

04.10.2016

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 2016 było współfinansowane ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie 15000 zł, zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego pod nazwą ”Utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie Powiatu Gorlickiego".

Zakończenie sezonu 2016

04.10.2016

W dniu 10 września b.r na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu 2016. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in. Dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Witold Kochan, Wójt Gminy Ropa Pan Jan Morańda, Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach Pan mł.insp. Mirosław Kawa. Nie zabrakło również wielu innych gości, w tym przedstawicieli różnych firm współpracujących z Gorlickim WOPR. Podczas wydarzenia Prezes Daniel Korzeń podsumowując mijający sezon zwrócił szczególną uwagę, iż był to kolejny rok z rzędu, bez ofiar utonięć nad jeziorem. Ratownicy GWOPR brali udział w 11 akcjach ratowniczych, podczas których zagrożone było życie, zdrowie lub mienie. Wykonanych zostało 328 patroli jeziora, 57 członków pracowało społecznie, wypracowując razem ponad 7100 godzin. Dla najbardziej aktywnych członków wręczone zostały nagrody rzeczowe. Dziękujemy wszystkim ratownikom i członkom Gorlickiego WOPR którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa, poprzez dyżury społeczne nad jeziorem w Klimkówce.

Zakończenie kursów Ratownika WOPR

16.09.2016

W dniu 12 lipca 2016 roku zakończony został kurs ratowników WOPR w którym uczestniczyło łącznie 12 osób. Stopień Młodszego Ratownika WOPR uzyskało 7 osób, pozostałe 5 osób ukończyło pełne szkolenie zakończone egzaminem w dniu 13.07.2016, uzyskując tym samym uprawnienia ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku Decyzją nr 6/12 Prezesa WOPR z dnia 8 września 2012 r. przy pozytywnej opinii Prezydium ZG WOPR. Gratulujemy!

Ubezpieczenia OC i NNW dla ratowników WOPR

30.06.2016

Z nadchodzącym sezonem letnim rozszerzamy ofertę ubezpieczeń dla ratowników wodnych (a wkrótce i innych pokrewnych nam profesji) oraz szkoleń realizowanych przez jednostki WOPR. Obecny program ubezpieczeń oprócz wariantu podstawowego obejmującego ubezpieczenie w czasie pracy (jak w latach ubiegłych), został rozszerzony o możliwość ochrony także w czasie drogi do/z pracy oraz w życiu prywatnym (tj. 365 dni w roku). Do wyboru są również liczne warianty sumy ubezpieczenia zarówno OC jak i NNW, które można dowolnie wybierać. Cała procedura związana z zawarciem przedmiotowego ubezpieczenia została maksymalnie ograniczona i zamieszczona na stronie internetowej http://wopr.salvavita.pl/. Proponujemy przeczytać ofertę oraz załączone dokumenty, a następnie, nie wychodząc z domu lub wykorzystując swój „smart/i – phone”, można w czasie krótszym niż dojazd karetki na kąpielisko (sprawdzone: 8 minut wraz z rejestracją do systemu) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. (źródło:zgwopr.pl)