Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Kurs sternika motorowodnego odwołany

01.07.2015

Z przykrością informujemy, że ze względu na małą liczbę osób, kurs sternika motorowodnego w dniach 4-5 lipca został odwołany. Być może uda się ponownie zorganizować kurs sternika w sezonie letnim 2015, prosimy śledzić informacje na stronie.

Rozpoczęcie sezonu 2015

15.06.2015

W dniu 12 czerwca na Stanicy WOPR w Klimkówce, jak co roku, nastąpiło otwarcie sezonu. Stanowisko bosmana objął kol. ratownik wodny Michał Przybyło. Zapraszamy wszystkich ratowników do aktywnego udzielania się i pomocy przy zabezpieczaniu akwenu w sezonie letnim 2015. Jednocześnie przypominamy, o obowiązku przepracowania jednego weekendu w ramach dyżuru społecznego zgodnie z §14 pkt. 2. /5 Statutu Gorlickiego WOPR. Ponadto informujemy, że aktualnie wszystkie sprawy formalne tj. wlepki do identyfikatorów, składki członkowskie, wpisy do legitymacji itp. można realizować u bosmana na stanicy WOPR w Klimkówce.

Szkolenie Ratowników Wodnych

25.05.2015

Informujemy, że w dniach 20 - 26 lipiec 2015r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się szkolenie na Ratowników Wodnych. Szkolenie ratowników wodnych prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku przez Gorlickie WOPR , podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego. Szkolenie realizuje przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia MSW. Więcej informacji w Menu/Kursy i Szkolenia/ Ratownik Wodny

Kurs Młodszego Ratownika WOPR

25.05.2015

Gorlickie WOPR informuje, że w dniach 20 - 22 lipca 2015r. na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce odbędzie się kurs na stopień organizacyjny Młodszy Ratownik WOPR. Kurs ten jest szkoleniem organizacyjnym w Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 lat. Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego. Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Młodszy Ratownik WOPR

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Pełny i Unifikacyjny)

25.05.2015

Informujemy, że na Stanicy WOPR w Klimkówce w dniach 8-12 lipca 2015r. odbędzie się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz w dniach 11 - 12 lipca 2015r. kurs Unifikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego celem jest przygotowanie jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Kurs zgodny z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006r. - art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408). Więcej informacji w Menu/Kursy i szkolenia/Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kurs sternika motorowodnego

25.05.2015

Kurs sternika motorowodnego odbędzie się w dniach 4-5 lipiec 2015 roku na terenie Stanicy WOPR w Klimkówce. Cena kursu 700,-PLN Szczegółowe informacje nt. kursu na stronie http://www.akcjaserca.pl/

NIK skontroluje basen w Bochni

11.03.2015

Najwyższa Izba Kontroli dokona kontroli basenu w Bochni, w związku ze skróceniem niecki basenowej o 4cm. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem gdzie poznacie powody skracania niecek basenowych jak i oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. (Linki wewnątrz wiadomości)

Kurs instruktora sportu o specjalizacji Pływanie

06.03.2015

Kurs prowadzony będzie w formie weekendowej a planowany czas rozpoczęcia kursu to 11/12 kwiecień. Koszt uczestnictwa w kursie instruktora sportu o specjalizacji pływanie, (część ogólna i część specjalistyczna), wynosi 1600 PLN (5 weekendów) lub 1500 PLN (3 weekendy). Warunkiem zapisania na kurs jest wpłata zaliczki w wysokości 300 PLN do końca marca 2015. Kurs przewiduje 80 godzin zajęć z czego 30 godzin składa się na część ogólną, a 50 godzin na część specjalistyczną. Rozpoczęcie kursu będzie możliwe po zebraniu się min. 15 osobowej grupy. Wymagania dotyczące kursu to: wykształcenie min. średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do brania udziału w kursie, 2 zdjęcia formatu 3,5x4,5cm, ubezpieczenie NNW, karta zgłoszeniowa. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują tytuł instruktora (legitymacja potwierdzająca kwalifikacje). Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 517 175 186 lub poprzez priv na facebooku Karolina Szczepańska-Połeć